Bir ürünün antika sınıfında yer alması için geçmişten günümüze ulaşması gerekir. Tarih ile bu özelliği sayesinde yakından ilişkili olan antikalar, yapıldığı döneme ait olan her detayı yansıtabilir. Örnek vermek gerekirse bir Osmanlı antikası, yapıldığı dönemdeki hükümdar ile ilişkilendirilebilir. Antikaların kim tarafından yapıldığını belirleyecek belirli bir mühürleri bulundurmaları fiyatlarını artıran ince detaylardan biridir. Damgası bulunmayan antika ürünlerin ise fiyatı damgalı ürünlere göre daha azdır. Mühür için de aynı durum söz konusudur. Antika ürünlerin belirli bir çatı altında toplanarak alım satımının yapılabilmesini sağlamak amacıyla antikacılar kurulmuştur. Antikacı kavramının yükselişi antikalara olan rağbetin giderek artmasıyla beraber olmuştur.